Het kabinet wil de toegang tot het recht voor burgers en MKB vergroten door de tarieven voor de griffierechten in het bestuursrecht en voor civiele zaken te verlagen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming is nu een internetconsultatie gestart over een conceptwetsvoorstel tot het verlagen van de griffierechten.

Voorgesteld wordt onder andere om alle tarieven van de griffierechten in het bestuursrecht voor (hoger) beroepschriften voor natuurlijke personen en rechtspersonen met ingang van 1 januari 2024 met 25% te verlagen. Dit geldt zowel voor de tarieven voor (hoger) beroepschriften die ingesteld worden tegen een besluit uit de Regeling verlaagd griffierecht, als tegen een ander besluit.

Belangstellenden kunnen tot 15 september 2022 op de internetconsultatie reageren.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:109

Algemene wet bestuursrecht 8:41

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Editie: 8 juli

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen