Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belanghebbendes lening bij haar schoonvader geen eigenwoningschuld is, zodat de betaalde rente niet aftrekbaar is als eigenwoningrente.

X en haar partner hebben een eigen woning. X heeft de rente op een lening bij haar schoonvader ad € 6.342 in 2017 afgetrokken als eigenwoningrente. De inspecteur weigert die renteaftrek, omdat de lening naar zijn mening geen eigenwoningschuld is. In geschil is onder meer de eigenwoningrenteaftrek.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de lening bij X’ schoonvader geen eigenwoningschuld is. Weliswaar kan uit de door X overlegde stukken worden afgeleid dat sprake is van een lening, maar uit die stukken kan niet worden afgeleid dat de geleende bedragen zijn aangewend ter verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Nu X niet aannemelijk maakt dat de lening een eigenwoningschuld is, heeft de inspecteur de renteaftrek terecht geweigerd. X’ beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 8 juli

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen