De lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden is niet van toepassing op EU-lidstaten, waaronder Cyprus. De lidstaten voldoen al aan de gestelde fiscale voorwaarden nu de verscheidene BEPS-maatregelen door middel van verscheidene richtlijnen in de EU zijn ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in de nota naar aanleiding van het verslag bij de goedkeuringswet van het belastingverdrag met Cyprus.

Cyprus wordt volgens Van Rij wel in verband gebracht met belastingontwijking vanwege de hoge inkomende en uitgaande directe buitenlandse investeringen, royalty's, rente- en dividendstromen. De Nederlandse inzet bij de onderhandelingen is uitdrukkelijk mede bepaald door de wens oneigenlijk gebruik en misbruik van het belastingverdrag tegen te gaan. In lijn met het Nederlandse verdragsbeleid zijn in het verdrag alle maatregelen opgenomen waarvan in de BEPS-rapporten is geconcludeerd dat deze minimaal nodig zijn om verdragsmisbruik op een adequate manier te bestrijden (de zogenoemde ‘minimumstandaard’).

Het kabinet heeft daarnaast ook geen signalen ontvangen dat Cyprus niet op adequate wijze mee zou werken aan de sanctiemaatregen tegen Rusland.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 juli

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen