De invoering van een REIT-regime in Nederland heeft mogelijk een positief effect op het investeringsklimaat doordat het buitenlands kapitaal aantrekt voor bijvoorbeeld nieuwbouw en de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën na een toezegging aan Eerste Kamerlid Heijnen (BBB) over een onderzoek naar de voor- en nadelen van een eventueel REIT-regime.

Een Real Estate Investment Trusts (REIT)-regime is een aanduiding voor een winstbelastingregime voor vastgoedbeleggingsvehikels met als doel om collectief beleggen in vastgoed mogelijk te maken zonder extra belastingheffing. Het FBI-regime is een vorm van een REIT-regime. Als gevolg van een aanpassing in de VPB kan een FBI vanaf 1 januari 2025 niet langer direct beleggen in Nederlands vastgoed. De maatregel is genomen om twee heffingslekken in buitenlandse verhoudingen te dichten.

Naast Nederland kennen 13 andere EU-lidstaten een REIT-regime. Hoewel de fiscale behandeling van beleggingsinstellingen moet passen binnen het Europeesrechtelijk kader is geen sprake van harmonisatie op EU-niveau. Hierdoor verschilt de wijze waarop de belastingheffing bij de REIT en de achterliggende participanten verloopt per land.

De daadwerkelijke impact van de invoering van een REIT-regime in Nederland is afhankelijk van de uiteindelijke vormgeving. Van Rij licht een aantal vormgevingsaspecten toe, zoals de juridische houdbaarheid, de rechtsvorm, eventuele aandeelhouderseisen en een financieringseis.

De besluitvorming over de wenselijkheid en vormgeving van een eventueel REIT-regime is aan een volgend kabinet.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

326

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen