Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft nieuw beleid voor de fiscale beleggingsinstelling gepubliceerd. Het Besluit van 14 oktober 2022, 2022-219522, Stcrt. 2022, 28063, V-N 2022/50.6 is ingetrokken.

Gewijzigd ten opzichte van het ingetrokken besluit is het volgende:

  • Er is een goedkeuring opgenomen met betrekking tot de financieringslimiet en tijdelijke overschrijding door vergissing (onderdeel 2.3).

  • Verduidelijkt is dat het voor de aandeelhoudersvereisten buiten aanmerking laten van de juridische eigenaar zonder enig economisch belang ook geldt voor de bestuurdersvereisten (onderdeel 3.6.2).

  • Verduidelijkt is ook dat voor de goedkeuring voor door een dochtermaatschappij behaalde vervreemdingswinst op onroerend goed, het in een bepaalde situatie aanvaardbaar is om aan te sluiten bij de vervreemdingswinst volgens haar commerciële jaarrekening (onderdeel 5.1.2, laatste alinea).

  • Vervallen is onderdeel 6.3 over de spoedreparatie fiscale eenheid en de berekening voor uitdeling beschikbare winst. De daarin gegeven goedkeuring is intussen opgenomen in artikel 2 van het Besluit beleggingsinstellingen.

  • Vervallen is ook onderdeel 7.1 over de keuze om per 1 januari 2001 geen herbeleggingsreserve te vormen. Gezien het tijdsverloop en het beschrijvende karakter van dit onderdeel heeft het niet langer voldoende belang.

Tevens zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe besluit treedt in werking op 11 juni 2024.

Het Besluit van 14 oktober 2022, 2022-219522, Stcrt. 2022, 28063, V-N 2022/50.6 is ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

683

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen