Per 1 januari 2024 treedt de Wet implementatie richtlijn gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (Stb. 2023, 277) in werking. Deze wet maakt het mogelijk om een bv langs elektronische weg (online) op te richten.

De wet dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186). Deze richtlijn wijzigt een aantal bepalingen in richtlijn (EU) 2017/1132 en voegt bepalingen toe over de online-oprichting van vennootschappen, de online-registratie van bijkantoren en de online-indiening van documenten en informatie door vennootschappen en bijkantoren. De richtlijn bevat daarnaast een bepaling over bestuursverboden en de uitwisseling van informatie daarover tussen lidstaten. De richtlijn wordt geïmplementeerd in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna).

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36085) in V-N 2022/23.24 en V-N 2022/54.26.

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 2 2:175a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 13 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

376

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen