De kennisgroep onroerende zaken vindt dat fiscale partners moeten kiezen voor één hoofdverblijf. Indien fiscale partners niet kiezen, wordt in beginsel geen enkele woning als hoofdverblijf aangemerkt.

X en Y zijn fiscale partners en leven niet duurzaam gescheiden en hebben twee woningen in eigendom. Beiden doen aangiften inkomstenbelasting en vermelden hun eigen woning als hoofdverblijf. Als fiscale partners niet kiezen voor een woning is volgens de bepalingen van art. 3.11 lid 9 Wet IB geen van de woningen een hoofdverblijf maar vermogen in box 3. Om dat te voorkomen, geldt de woning die in de eerst binnengekomen aangifte inkomstenbelasting als eigen woning is vermeld als hoofdverblijf.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 december

Informatiesoort: VN Vandaag

455

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen