De Kennisgroep successiewet vindt dat een woning niet voor een lager bedrag in de heffing wordt betrokken als de gemeente de WOZ-waarde te hoog heeft vastgesteld maar geen nieuwe WOZ-beschikking afgeeft. 

Tot de nalatenschap van een erflater behoort een woning. De erfgenamen vinden dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld maar komen niet tijdig in bezwaar bij de gemeente. Uit een nadere taxatie blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld.

Er volgt geen nieuwe WOZ-beschikking omdat deze voor het overlijdensjaar onherroepelijk vaststaat. Omdat de taxatiewaarde niet minstens 20% lager is dan oorspronkelijke WOZ-waarde volgt er geen herziene beschikking.

De gemeenteambtenaar kan op eigen beweging of op verzoek van erfgenamen een voor bezwaar vatbare WOZ-beschikking nemen en deze uitreiken aan de erfgenamen op basis van artikel 26 Wet waardering onroerende zaken.

De inspecteur schenk- en erfbelasting gaat uit van de WOZ-waarde die de gemeente bij beschikking vaststelt. De keuze van de wetgever voor het hanteren van de vastgestelde WOZ-waarde biedt geen ruimte voor individueel maatwerk.

[Nieuwsbron]

Wetsartikelen:

SW 1956, art 21, lid 5
WOZ, art 44
WOZ, art 26, lid 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Focus: Focus

Editie: 10 augustus

Regelgevende instantie: Belastingdienst

668

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen