Rechtbank Gelderland oordeelt dat levering van een perceel met omzetbelasting is belast doordat sprake is van een bouwterrein. De aanwezige bebouwing is verwaarloosbaar.

X verkoopt twee percelen, waarvan één met een gedeeltelijke bouwbestemming. De rest van het perceel bestaat uit een monumentale tuin waarin een theekoepel staat. Op het gedeelte met bouwbestemming bevindt zich een fietsenstalling, asfaltpad en verharding, die na verkoop worden verwijderd. X geeft geen omzetbelasting aan over de verkoop in het tijdvak 2019. In geschil is of sprake is van onbebouwde grond en daarmee een bouwterrein. Als sprake is van een bouwterrein stelt X dat slechts over het gedeelte dat een bouwbestemming heeft, omzetbelasting moet worden berekend.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de aanwezige bebouwing verwaarloosbaar is en dat sprake is van onbebouwde grond. Het perceel betreft dus een bouwterrein. Het laten staan van de theekoepel maakt dit niet anders. Verder ziet de rechtbank de levering van het perceel als één ondeelbare prestatie. Het beroep is gegrond voor zover het de vernietiging van de verzuimboete in verband met een pleitbaar standpunt betreft.

Lees ook het thema De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 10 augustus

735

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen