Hof Amsterdam oordeelt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is vanwege de ziekte van X als gevolg van het coronavirus. De te laat ingediende beroepschriften zijn ontvankelijk, maar het hoger beroep is ongegrond omdat X niet voldoet aan zijn bewijslast.

Belanghebbende, X, voert in zijn aangiftes IB/PVV 2016, 2017 en 2018 aftrekposten voor specifieke zorgkosten op. De inspecteur staat in de opgelegde aanslagen van desbetreffende jaren de aftrek van deze kosten niet of voor een klein gedeelte toe. In geschil is of X recht heeft op hogere aftrekken van specifieke zorgkosten.

Hof Amsterdam verklaart het hoger beroep van X tegen de uitspraken op bezwaar ontvankelijk. De beroepschriften zijn te laat ingediend, maar de termijnoverschrijding is verschoonbaar vanwege de ziekte van X als gevolg van het coronavirus. In navolging van de rechtbank oordeelt het hof dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij in aanmerking komt voor een hogere aftrek van specifieke zorgkosten. Daaraan doet niet af dat bepaalde informatie niet meer is te achterhalen dan wel betrekking heeft gehad op een ander belastingjaar. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Dossiers: Corona

Editie: 10 augustus

446

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen