De Belastingdienst heeft een kennisgroepstandpunt gepubliceerd over de renseigneringsverplichting in het leerlingenvervoer. Het gaat om de vraag of gemeenten verplicht zijn om gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over de uitbetaling van vergoedingen aan ouders die zelf zorgen voor het brengen en halen van hun kind naar school.

Gemeenten zijn onder voorwaarden verplicht vervoerskosten van en naar school te vergoeden aan ouders van in hun gemeente verblijvende leerlingen als de ouders zelf zorgdragen voor het halen en brengen naar school door gebruik van hun eigen auto of het openbaar vervoer. Gemeenten betalen deze vergoedingen onbelast uit. De vraag is voorgelegd of gemeenten verplicht zijn deze vergoedingen door te geven aan de Belastingdienst op grond van art. 22a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

In het antwoord geeft de Belastingdienst aan dat deze betalingen niet onder de renseigneringsverplichting van genoemd artikel vallen, omdat voor deze betalingen geen werkzaamheden of diensten ten behoeve van de gemeente worden verricht.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 22a

Wet inkomstenbelasting 2001 10.8

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 april

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen