Voor de imputatie van het nettopensioen op de jaarruimte moet de nettofactor van het kalenderjaar worden gehanteerd. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting.

Aanleiding voor het kennisgroepstandpunt is de vraag of de nettofactor van het kalenderjaar of het voorafgaande kalenderjaar moet worden gehanteerd. In art. 3.127 lid 4 onderdeel a Wet IB 2001 wordt verwezen naar de nettofactor, bedoeld in art. 5.16 lid 4 Wet IB 2001. Dat is de factor die in dat artikel staat in het kalenderjaar waarover de jaarruimte wordt berekend. Bij het berekenen van de jaarruimte over een kalenderjaar, is de nettofactor van dat kalenderjaar relevant. In de wettekst staat niet dat het gaat om de nettofactor van het voorafgaande kalenderjaar.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.16

Wet inkomstenbelasting 2001 5.17

Wet inkomstenbelasting 2001 3.127

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 juni

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen