De Hoge Raad beslist dat de in Duitsland wonende belanghebbenden die in Nederland een vakantiewoning verhuren middels een verhuurkantoor, geen vaste inrichting in Nederland hebben. Zij hebben geen recht op toepassing van de kleine ondernemersregeling.

Belanghebbenden, X en Y, wonen in Duitsland en hebben een vakantiewoning in Nederland. Deze woning verhuren zij met tussenkomst van een in Nederland gevestigd verhuurkantoor. X en Y zijn daarvoor gezamenlijk ondernemer voor de omzetbelasting. X en Y stellen recht te hebben op toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR). De inspecteur komt hier niet aan tegemoet. X en Y gaan in (hoger) beroep. Volgens de rechtbank en het hof beschikken X en Y niet over een vaste inrichting in Nederland en bestaat er dus geen recht op toepassing van de KOR. De vakantiewoning zelf is niet als vaste inrichting aan te merken en ook het onafhankelijke verhuurkantoor vormt geen vaste inrichting van X en Y.

De Hoge Raad overweegt dat X en Y er in cassatie terecht over klagen dat het hof heeft nagelaten een oordeel te geven over de stelling dat de vakantiewoning in samenhang met de activiteiten van het verhuurkantoor een vaste inrichting van X en Y vormt. Deze klacht kan echter niet tot cassatie leiden. Een verhuurde vakantiewoning kan op zichzelf niet als een vaste inrichting worden beschouwd. Wil sprake zijn van een structuur die geschikt is om een zelfstandige verrichting van de verhuurdiensten in Nederland mogelijk te maken, dan moet de ondernemer in Nederland ook over eigen personeel en een structuur met een voldoende mate van duurzaamheid beschikken. Het verhuurkantoor waarvan X en Y gebruik maken is echter een zelfstandige tussenpersoon. X en Y beschikken niet over een vaste inrichting in Nederland. Het cassatieberoep is ongegrond.

 

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 25

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 11 februari

Rubriek: Omzetbelasting

  990
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen