De 23ste en tevens laatste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst is door Staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. In het vervolg rapporteert de Belastingdienst niet meer via een halfjaarsrapportage, maar via twee voortgangsrapportages en een afsluitende jaarrapportage.

Deze halfjaarsrapportage blikt terug op de tweede helft van 2018. Er wordt ook gerapporteerd over de voortgang van actuele onderwerpen. Tevens worden de eerste resultaten van de aanpak Beheerst Vernieuwen bekend gemaakt.

Bezetting Belastingdienst

In 2018 was de uitstroom van medewerkers nog groter dan de instroom. Het eerste kwartaal van 2019 laat echter een grotere instroom dan uitstroom zien met 781 fte. De verwachting voor 2019 is dat de doelstellingen voor de instroom van nieuwe medewerkers ruimschoots zal worden gehaald.

AVG

De Belastingdienst voldoet eind mei 2019 nog niet aan de AVG. Lees hierover meer in het bericht Belastingdienst nog steeds niet AVG-proof.

ICT

Begin 2018 waren er ruim 30 ICT-projecten in uitvoering. Hiervan hebben vier projecten resultaten laten zien in 2018. Het gaat om de projecten: verplicht stellen digitaal suppleren omzetbelasting, dynamisch monitoren bij het Landelijk incassocentrum, niet uitbetalen bij status Vertrokken onbekend waarheen en van Toezichtsondersteuningsprogramma naar Applicatie Toezicht Belastingdienst.

De staatssecretaris benadrukt dat er een grote behoefte is aan verbeteringen binnen de Belastingdienst. Er zijn voorzichtige stappen gezet, maar de veranderopgave binnen de dienst blijft onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Editie: 19 april

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  429
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen