Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv alsnog de Eurotax koerslijst en de bijstellingen daarop wegens de dealer- en marktsituatie mag toepassen. De enige voorwaarde is dat voor het vaststellen van de juistheid van het afschrijvingspercentage geen (tweede) controle van auto nodig is.

X bv doet in maart 2020 BPM-aangifte voor een Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G120 Sport Selected met schade. Ondanks dat de auto is gekocht voor € 14.200, is de handelsinkoopwaarde volgens het bijgaande taxatierapport slechts € 9.100. X bv geeft geen gehoor aan de oproep om de auto aan Domeinen te tonen. Op basis van het taxatierapport en de foto's stelt Domeinen dat de auto slechts normale gebruiksschade heeft. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1654. Rechtbank Gelderland verlaagde de aanslag tot € 468, omdat de nieuwe WLTP-meetmethode van de CO2-uitstoot tot een lagere heffing leidt. Daarnaast krijgt X bv wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 500. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv alsnog de Eurotax koerslijst en de bijstellingen daarop wegens de dealer- en marktsituatie mag toepassen. Een belastingplichtige is toegestaan om te kiezen voor een andere in of bij de Wet BPM voorziene methode ter bepaling van de afschrijving, mits voor het vaststellen van de juistheid van het afschrijvingspercentage geen (tweede) controle van het voertuig nodig is. De aanslag wordt verlaagd tot € 18. Het beroep van X bv is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 14 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

90

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen