Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de vastgestelde WOZ-waarde van € 394.000 voor een woning niet aannemelijk heeft gemaakt, vanwege het waardeverlagende effect van het verwijderen van een groenwand.

X is eigenaar van een rijwoning. De achtertuin van de woning grenst aan het water, met aan de overzijde een drukke weg. Tot eind 2018 was er een dichtbegroeide strook grond (hierna: groenwand) tussen het water en de weg, die het zicht op de weg onttrok. Bij een reconstructie is de groenwand gekapt en vervangen door een geluidswand. Inmiddels is er nieuwe aanplant tussen de geluidswand en het water. X stelt dat de waarde van de woning is verminderd door het verwijderen van de groenwand. In geschil is of de waarde van de woning per waardepeildatum te hoog is vastgesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vastgestelde waarde van € 394.000 niet te hoog is. De taxatiematrix houdt onvoldoende rekening met het verschil in ligging tussen de woning van X en vergelijkingsobjecten. Verder is het verwijderen van de groenwand zo uitzichtbepalend geweest dat een potentiële koper rond de waardepeildatum hiermee rekening zou hebben gehouden, in aanmerking nemende dat het jaren duurt voordat nieuwe aanplant een vergelijkbare omvang heeft als voor de kap. De waarde van de woning wordt vastgesteld op € 389.000. Het hoger beroep is gegrond. 

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 14 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

272

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen