Het aanpassen van de verwateringsregeling en de verbreding van de toegang tot de BOR voor familiebedrijven verslechteren de handhaafbaarheid van de faciliteiten ingrijpend. Dat blijkt uit de uitvoeringstoetsen bij de aangenomen amendementen bij het Belastingplan 2024 die Staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De verlaging van de ondergrens van de verwateringsregeling verruimt het bereik van de BOR en de DSR-ab naar verwachting aanzienlijk. Ook is sprake van problematiek rondom het traceren van verwantschappen. Dit doet zich ook voor bij de maatregel die ziet op kleine directe belangen in familiebedrijven. In de uitvoeringstoets worden vier punten genoemd die een negatieve invloed hebben op de handhaafbaarheid. Zo staat de verruiming van de toegang tot de BOR voor belangen in familiebedrijven naar verwachting op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Hierdoor is een toevloed aan bezwaren tegen afwijzingen van verzoeken om toepassing van de BOR die niet op grond van de maatregel in aanmerking komen voorzienbaar, mogelijk zelfs een massaalbezwaarprocedure.

De Belastingdienst verwacht verder dat de versobering van de 30%-regeling mogelijk als gevolg heeft dat werknemers vaker ervoor kiezen in de laatste 20 maanden gebruik te maken van de mogelijkheid de daadwerkelijke extraterritoriale (ET) kosten te vergoeden of te verstrekken. De vergoeding of verstrekking van de daadwerkelijke ET-kosten is gevoeliger voor fouten, oneigenlijk gebruik of misbruik.

De staatssecretaris wijst nog op de brief van 5 april 2024, V-N 2024/19.3, met alternatieve maatregelen voor de aangenomen amendementen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1369

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen