Een drempelregeling met een hogere dagendrempel brengt in beginsel grotere (nadelige) inkomenseffecten voor grenswerkers met zich mee dan de salary split-methode, aldus staatssecretaris Van Rij van Financiën in reactie op vragen vanuit de Eerste Kamer. Het kabinet streeft op korte termijn naar een drempelregeling met een beperkte dagendrempel met Duitsland.

In gesprekken met Duitsland zet het kabinet zich in om de discoördinatie tussen de belasting- en premieheffing voor thuiswerkende grenswerkers zoveel mogelijk te beperken. Nederland wil idealiter aansluiten bij de sociale zekerheid en tot 50% van het thuiswerken van grenswerkers faciliteren. Een volledige woonstaatheffing, die minder gunstig is voor het netto-inkomen van hybride grenswerkers, sluit de staatssecretaris echter niet uit.

Op korte termijn ligt de focus van het kabinet in de relatie met Duitsland op een drempelregeling met een beperkte dagendrempel. Bij het vaststellen van de hoogte van de dagendrempel moet de hoeveelheid administratieve lasten voor grenswerkers en werkgevers worden afgewogen tegen onder meer de effecten op het netto-inkomen van grenswerkers.

Aanleiding voor de gestelde Kamervragen is het eindrapport Thuiswerkregelingen voor grensarbeiders en een appreciatie die op 28 maart 2024 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd (zie: V-N 2024/21.10). In dit rapport zijn de effecten van diverse thuiswerkregelingen op het inkomen van grensarbeiders doorgerekend in relatie tot België en Duitsland.

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2015-2 1

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 1

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

322

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen