Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Gemeente Y houdt € 3515 aan loonheffing en € 1162 aan werkgeversheffing Zorgverzekeringswet in op de uitkering van belanghebbende, X. X claimt in verband hiermee een giftenaftrek van € 4677. De inspecteur corrigeert de aangifte omdat volgens hem de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw niet zijn aan te merken als gift.

Hof 's-Hertogenbosch (V-N Vandaag 2019/2622) oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Ten aanzien van de werkgeversheffing Zvw stelt het hof vast dat dit een heffing van de werkgever is en dus niet ten laste van X komt. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is. Ook is er volgens het hof geen sprake van verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. De aanslag blijft in stand.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 9 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  309
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen