De Belastingdienst heeft de collectieve uitspraak gepubliceerd in de massaal bezwaarprocedures over box 3 in reactie op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3. Het gaat om de massaal bezwaarprocedures over de jaren 2017 tot en met 2020. Alle ruim 200.000 bezwaarschriften worden gegrond verklaard.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vermogensmix op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel. Er is voor het vanaf 2017 geldende forfaitaire stelsel geen toereikende rechtvaardiging aan te wijzen. De Hoge Raad biedt hiervoor in de onderhavige zaak rechtsherstel door te bepalen dat alleen het behaalde werkelijke rendement uit de tot de rendementsgrondslag behorende bezittingen in de heffing wordt betrokken.

In de begeleidende brief bij de uitspraak schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën dat dit een uitspraak is op hoofdlijnen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke belastingplichtigen geld terugkrijgen, hoeveel dit is en wanneer. Het kabinet moet hier nog nader naar kijken. De beslissing wordt naar verwachting genomen bij de Voorjaarsbesluitvorming begin mei 2022.

Het kabinet wil een nieuw stelsel invoeren, op basis van werkelijk rendement. Dit kan op z’n vroegst vanaf 2025 ingaan. Voor de tussenliggende jaren tot 2025 werkt het kabinet aan aanpassingen via spoedwetgeving. Het kabinet stuurt voor 1 april 2022 een richtingennotitie voor de hersteloperatie aan de Tweede Kamer.

Tegen de collectieve uitspraak op bezwaar kan geen beroep worden ingesteld.

Lees ook het thema Box 3.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

Carrousel: Carrousel

54

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen