Hof Amsterdam oordeelt dat het onvoldoende kenbaar is dat de parkeerlocatie niet (ook) in het vergunninggebied ligt waarvoor de bezoekersvergunning geldig is.

X parkeert haar auto op een locatie die in vergunninggebied Zuid-7 ligt, terwijl zij haar auto aanmeldt met een bezoekersvergunning die geldig is in vergunninggebied Zuid-6. De heffingsambtenaar legt naar aanleiding hiervan een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. Evenals bij Rechtbank Amsterdam is in geschil of de naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht is opgelegd.

Hof Amsterdam oordeelt dat het onvoldoende kenbaar is dat de parkeerlocatie niet (ook) in vergunninggebied Zuid-6 ligt. Op basis van de plattegrond van vergunninggebieden Zuid 5, 6 en 7 van de gemeente is niet, althans onvoldoende, duidelijk dat het deel van de straat waar X heeft geparkeerd (alleen) in gebied Zuid-7 ligt. Het hof volgt X ook in haar verklaring dat zij via de interactieve kaart van de gemeente het grensgebied niet goed kan duiden. De kaart sluit met name onvoldoende uit dat de vergunningsgebieden elkaar overlappen. Het Hof vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 30 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

179

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen