Het te verwachten effect van de WBSO op het vestigingsklimaat is beperkter dan dat van de innovatiebox. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van Eerste Kamerleden van GroenLinks-PvdA over het evaluatierapport van de innovatiebox over de periode 2010-2019.

De innovatiebox wordt wat betreft haar eerste en ook belangrijkste doelstelling, het bevorderen van het vestigingsklimaat, overwegend positief beoordeeld. Overigens is het volgens de staatssecretaris niet zo dat elke maatregel die vermindering van de belastingdruk en een verbetering van het vestigingsklimaat bewerkstelligt, leidt tot een positief oordeel. Een dergelijk oordeel is namelijk ook afhankelijk van de doeltreffendheid en doelmatigheid. Het bevorderen van het vestigingsklimaat is bij de meeste fiscale regelingen ook niet een doel van de regeling. De tweede doelstelling van de innovatiebox, het bevorderen van research & development, is overwegend negatief beoordeeld. Research & development wordt bij de WBSO daarentegen wel positief beoordeeld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de gemiddelde extra uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk via de WBSO 0,70 eurocent zijn per euro gederfde belastinginkomsten. De innovatiebox leidt tot minder gemiddelde extra uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk, namelijk 0,28 eurocent per euro gederfde belastinginkomsten. Het afschaffen of versoberen van de innovatiebox is aan het nieuwe kabinet.

Lees ook het thema Innovatiebox.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 12b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

240

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen