Rechtbank Den Haag oordeelt dat de door X gedane betalingen aan zijn ex-partner niet rechtstreeks voortvloeien uit het familierecht, voor zover zij meer bedragen dan vastgesteld in het echtscheidingsconvenant.

X en zijn partner zijn in 2017 gescheiden. Op basis van het echtscheidingsconvenant remigreert zijn partner na ontbinding van het huwelijk naar Roemenië. De partneralimentatie baseren partijen op de behoefte van de ex-partner op de levensstandaard aldaar. X draagt bij in het levensonderhoud van de ex-partner met een bedrag van € 300 per maand. In 2020 verblijft de ex-partner in Nederland. X betaalt in dat jaar fors meer aan zijn ex-partner dan afgesproken in het echtscheidingsconvenant, namelijk € 30.095. In geschil is welk bedrag aan uitgaven voor onderhoudsverplichtingen in aanmerking moeten worden genomen.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de door X gedane betalingen aan zijn ex-partner niet rechtstreeks voortvloeien uit het familierecht voor zover zij meer bedragen dan vastgesteld in het echtscheidingsconvenant. Uit het echtscheidingsconvenant vloeit dan wel een op X rustende, rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting tot betaling voort, maar ook de hoogte van die uitkering moet hier rechtstreeks uit voortvloeien. Het is niet aannemelijk dat de burgerlijk rechter de uitkering tot dit bedrag zou hebben vastgesteld. Daarbij weegt mee dat het betaalde bedrag ruim acht keer hoger is dan de overeengekomen behoefte van de ex-partner. Dat X de verplichting voelt om veel hogere betalingen te doen dan in eerste instantie was overeengekomen betekent niet dat sprake is van een morele verplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 sub f Wet IB 2001. Hiervoor moet blijkens de wetsgeschiedenis sprake zijn van een natuurlijke verbintenis die is omgezet in een rechtens afdwingbare verplichting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.3

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 30 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

414

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen