Met de aanpak van verhuld vermogen heeft de Belastingdienst in 2023 een opbrengst van € 141 miljoen gerealiseerd. Dit staat in de Jaarrapportage van de Belastingdienst over 2023.

In 2023 heeft de Belastingdienst € 352 miljard aan belasting- en premieopbrengsten geïnd, € 45 miljard meer dan in 2022. Verder zijn in 2023 1600 brieven getoetst op begrijpelijkheid, ruim een miljoen terugbelverzoeken beantwoord en 9002 boekenonderzoeken uitgevoerd bij het mkb en 501 bij grote organisaties. De Jaarrapportage biedt inzicht in de verrichtingen van de Belastingdienst en richt de aandacht op het wendbaar en toekomstbestendig maken van de uitvoeringsorganisatie. Bij de rapportage zijn de In Control Statement (ICS), het jaarverslag rulings met een internationaal karakter en het ADR-onderzoek gevoegd.

Met betrekking tot de publieke informatieverstrekking over de inzet van handhavingsactiviteiten is gekeken naar voorbeelden van buitenlandse belastingdiensten. Finland heeft bijvoorbeeld een uitgebreide communicatie over preventieve acties die burgers en bedrijven kunnen ondernemen om te voorkomen dat ze onbedoeld betrokken raken bij fraude. Ook rapporteren zij het aantal ingetrokken nummers van belastingplichtigen voor de omzetbelasting en loonheffing om schade te beperken. De belastingautoriteiten in Spanje bieden op een structurele manier transparantie over de onderwerpen waar de informatiepositie van de Belastingdienst op is verbeterd in het toezicht en de fraudeaanpak, zoals de informatie-uitwisseling met andere landen. Deze wijze van handhavingscommunicatie kan een preventieve werking hebben, passend bij de uitvoerings- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst, aldus staatssecretaris Van Rij van Financiën. Dit wordt in brede zin onderzocht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

317

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen