Hof Den Haag oordeelt dat de naheffingsaanslag BPM moet worden verlaagd en dat X bv recht heeft op een kostenvergoeding voor de bezwaarfase.

X bv heeft een naheffingsaanslag BPM ontvangen voor de registratie van een Porsche Macan 3.6 Turbo. In geschil is onder andere de handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat, de waardevermindering vanwege schade en de historische nieuwprijs van de auto. Tevens is in geschil of X bv recht heeft op een kostenvergoeding voor alle fasen. X bv stelt onder meer dat de handelsinkoopwaarde moet worden vastgesteld aan de hand van een marktonderzoek naar referentievoertuigen en dat de schade € 10.000 bedraagt.

Hof Den Haag oordeelt dat het marktonderzoek van X bv onbruikbaar is voor de vaststelling van de handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat. Verder heeft de auto niet meer dan normale gebruiksschade. Door een rekenfout van de rechtbank wordt de aanslag verlaagd op basis van een handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat van € 44.822 minus de vastgestelde waardevermindering van € 1.211 naar € 43.611. Daarnaast oordeelt het hof dat X bv recht heeft op een kostenvergoeding voor de bezwaarfase. De inspecteur had meteen bij het opleggen van de naheffingsaanslag kunnen uitgaan van de koerslijst Eurotaxglass’s, inclusief markt- en dealersituatie en de bijbehorende handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat, alsmede van de (juiste) historische nieuwprijs van de auto.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 15 mei

91

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen