Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de referentieauto van de koerslijst van AutotelexPro wat betreft de eigenschappen en kenmerken ervan het dichtste aanleunt tegen die van de onderhavige auto. Daarom mag de koerslijst van Eurotaxglass's niet worden gebruikt.

X bv is vergunninghouder voor de BPM en doet in december 2019 een melding voor een Porsche Macan 3.0 S van 2018 met schade en voldoet (uiteindelijk) € 15.412 op basis van een taxatierapport en de extra leeftijdskorting (tenaamstelling 22 augustus 2020). X bv weigert om de auto aan Domeinen te tonen, waarna deze op basis van het taxatierapport en de foto's concludeert dat de auto geen echte schade heeft. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2271 op basis van de voor X bv meest gunstige koerslijst. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep wil X bv alsnog de koerslijst van Eurotaxglass’s toepassen met 15% bijstelling afwaardering voor de markt- en dealersituatie.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de referentieauto van de koerslijst van AutotelexPro wat betreft de eigenschappen en kenmerken ervan het dichtste aanleunt tegen die van de onderhavige auto. Daarom mag de koerslijst van Eurotaxglass's niet worden gebruikt. De historische nieuwprijs inclusief opties is € 108.450, uitgaande van een CO2-uitstoot van 212 gr/km en het BPM-tarief van 2018. De inspecteur beroept zich vergeefs op interne compensatie. Er kan niet alsnog worden nageheven op basis van de forfaitaire tabel. Rekening houdend met een correcte (lagere) leeftijdskorting wordt de aanslag vastgesteld op € 1899. Het beroep van X bv is gegrond. Voor het bezwaar, het beroep en het hoger beroep krijgt X bv een proceskostenvergoeding van € 4120 en zij krijgt een vergoeding voor de griffierechten. Deze mogen uitsluitend op een op naam van X bv staande bankrekening worden uitbetaald.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 19a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 15 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

144

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen