Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Een summier gemotiveerd bezwaarschrift is geen gebrekkig bezwaar waarvoor verzuimherstel geboden moet worden als de heffingsambtenaar het bezwaar ontvankelijk verklaart.

X maakt bezwaar tegen een aanslag parkeerbelasting met de mededeling dat hij het niet eens is met de aanslag. X maakt geen voorbehoud voor aanvulling van gronden. De heffingsambtenaar verklaart het bezwaar wel ontvankelijk, maar ongegrond. X had echter de bezwaargronden nog willen aanvullen. X komt tevergeefs in beroep en gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Een summier gemotiveerd bezwaarschrift is geen gebrekkig bezwaar waarvoor verzuimherstel geboden moet worden als de heffingsambtenaar het bezwaar ontvankelijk verklaart.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:5

Algemene wet bestuursrecht 6:6

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

677

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen