Hof Den Haag stelt in lijn met de Hoge Raad vast dat in casu het beroepschrift tijdig per post is ingediend omdat het op de tweede werkdag na de beroepstermijn is bezorgd bij het hof. Het verzet is gegrond.

De inspecteur dient een hoger beroepschrift via postbezorging vóór het einde van de beroepstermijn. Het beroepschrift wordt na de beroepstermijn bezorgd bij het hof. Daarnaast dient de inspecteur het beroepschrift via de voorgeschreven digitale weg in, na de beroepstermijn. Het hof verklaart het beroep niet-ontvankelijk na een vereenvoudigde behandeling, zonder rekening te houden met de eerdere indiening per post. De inspecteur komt in verzet.

Hof Den Haag stelt in lijn met de Hoge Raad vast dat in casu het beroepschrift tijdig per post is ingediend omdat het op de tweede werkdag na de beroepstermijn is bezorgd bij het hof. De wijze van indiening per post vormt een verzuim dat hersteld is door het beroepschrift alsnog langs de voorgeschreven digitale weg in te dienen. Het verzet is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:36a

Algemene wet bestuursrecht 8:55

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

411

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen