Rechtbank Den Haag oordeelt dat bij de naheffing voor drie auto's van een te lage consumentenprijs is uitgegaan en dat hierdoor de BPM te hoog is vastgesteld.

X bv doet BPM-aangiften voor 28 auto’s met schade. In geschil is de naheffing van (uiteindelijk) € 98.590. Volgens X bv zijn hierbij te lage consumentenprijzen gehanteerd. Verder wijst X op een leemte in de wetgeving waardoor een belastingplichtige na de opname door de taxateur, maar vóór het doen van aangifte, nog (herstel)werkzaamheden aan een auto kan (laten) verrichten. De verplichting om een voertuig in ongewijzigde staat beschikbaar te houden geldt volgens X immers pas vanaf de aangifte. Voorts moet volgens haar voor alle auto's een extra leeftijdskorting worden verleend.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat bij de naheffing voor drie auto's van een te lage consumentenprijs is uitgegaan en dat hierdoor de BPM te hoog is vastgesteld (zie HR 22 december 2023, 22/00137, V-N 2024/2.10). De naheffing wordt in zoverre verminderd en zonder herrekening van de leeftijdskorting. Er wordt standaard rekening gehouden met een termijn van vijf werkdagen tussen de aangifte en registratie. Alleen als dat niet lukt, dan bestaat recht op een extra leeftijdskorting. X bv moet voor iedere auto de relevante data stellen. De taxatierapporten bij de aangiften geven kennelijk niet de toestand van de auto’s op het moment van het doen van aangifte weer. Alleen als dat het geval is, mag bij de aangifte worden uitgegaan van een taxatierapport. Dat het taxatierapport niet ouder mag zijn dan één maand betekent niet dat op basis daarvan aangifte mag worden gedaan, ook als de auto na taxatie en voor het doen van aangifte is hersteld. De naheffing wordt verlaagd tot € 97.475. X bv krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 1000 en een proceskostenvergoeding van € 2625 (wegingsfactor 1 voor de zwaarte en factor 1,5 wegens samenhang).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 15 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

243

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen