De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat alle verlaagde tarieven die verband hielden met de landbouwregeling met ingang van 1 januari 2025 komen te vervallen.

Hiermee wordt een vraag van de Partij voor de Dieren beantwoord over het vervallen van alle bestaande lage BTW-tarieven in de landbouw. Het vervallen van alle verlaagde tarieven in verband met de landbouwregeling geldt ook voor het opfokken van dieren.

De omvangrijkste toepassing van het verlaagde BTW-tarief in de landbouw blijft bestaan, omdat het verlaagde tarief blijft gelden voor alle door de landbouwsector geproduceerde voeding. Verder blijft aan de inputkant het verlaagde BTW-tarief op diergeneesmiddelen van toepassing. Dit ziet zowel op huisdieren als landbouwdieren. Aan de outputkant blijft het verlaagde tarief gelden op sierteeltproducten.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 (36342).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

311

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen