Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door P. geen herziening toe te staan van de uitgereikte facturen waarop ten onrechte BTW is vermeld. Daarbij is van belang dat P. een te goeder trouw handelende belastingplichtige is.

Het Litouwse UAB P. stelt tankpassen ter beschikking aan Litouwse transportbedrijven. Deze transportbedrijven kunnen daarmee brandstof tanken bij bepaalde tankstations in Polen. In verband met haar dienstverlening, de aankoop van brandstof bij Poolse tankstations met het oog op de doorverkoop aan Litouwse transportbedrijven, reikt P. facturen uit aan deze transportbedrijven voor de levering van brandstof. Daarbij berekent P. ook BTW. Volgens de Poolse Belastingdienst koopt P. echter geen brandstof, maar financiert zij met behulp van tankkaarten de aankoop van brandstof door Litouwse transportbedrijven. Deze activiteit vormt een financiële dienst die in Polen van BTW is vrijgesteld. P. heeft dan geen recht op aftrek van de BTW-voorbelasting en kan de facturen niet herzien. De Poolse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door P. geen herziening toe te staan van de uitgereikte facturen waarop ten onrechte BTW is vermeld. Daarbij is van belang dat P. een te goeder trouw handelende belastingplichtige is. Niet van belang is dat de ontvanger van de facturen recht zou hebben gehad op teruggaaf van de belasting als de transacties waarop de facturen betrekking hebben, naar behoren waren aangegeven.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 19 maart

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen