De overeenkomst tussen Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 is voor de vijfde keer verlengd, tot en met 30 juni 2021.

Op grond van de overeenkomst van 30 april 2020 (V-N 2020/24.10) worden thuiswerkdagen van grensarbeiders geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-gezondheidscrisis. Aan deze tegemoetkoming is een serie voorwaarden verbonden.

Als een werknemer thuis blijft zonder te werken vanwege de coronacrisis, geldt dat de verdeling van heffingsrecht wordt gebaseerd op hetzelfde werkpatroon (de verhouding van dagen gewerkt in de werkstaat/totaal gewerkte dagen) als wanneer de werknemer wel zou hebben gewerkt. Verder is een specifieke bepaling opgenomen over de belastbaarheid van de Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering door corona.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Dossiers: Corona

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 maart

Carrousel: Carrousel

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen