Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Portugese regeling voor het belasten van vermogenswinsten in strijd met het EU-recht is. Deze Portugese regeling laat het namelijk van de keuze van de belastingplichtige afhangen welke belastingregeling van toepassing is.

De Fransman MK realiseert in 2017 een vermogenswinst bij een transactie met een in Portugal gelegen bouwwerk. In zijn Portugese IB-aangifte kiest MK voor de behandeling als niet-ingezetene, waardoor hij meer belasting is verschuldigd dan wanneer hij had gekozen voor een behandeling als ingezetene. MK is het niet eens met de door de Portugese Belastingdienst opgelegde IB-aanslag. Volgens hem is er strijd met het EU-recht (vrije kapitaalverkeer). De Portugese rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Portugese regeling voor het belasten van vermogenswinsten in strijd met het EU-recht is. Deze Portugese regeling laat het namelijk van de keuze van de belastingplichtige afhangen welke belastingregeling van toepassing is. Een nationale regeling die een door het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheid beperkt, blijft onverenigbaar met het EU-recht, ook al is de toepassing ervan facultatief.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 65

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 19 maart

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen