Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het taxatierapport naar de gemeente is verzonden en dat er gelet op de bezwaarstukken ook geen aanleiding was om deze te verwachten.

Aan X is door de gemeente Oirschot een WOZ-beschikking opgelegd van € 285.000. Na bezwaar is deze verlaagd tot € 270.000. In geschil is de bezwaarkostenvergoeding van € 508 (één punt van € 254 voor het bezwaarschrift en één punt voor de hoorzitting met wegingsfactor 1). Volgens X moeten ook de kosten worden vergoed voor het in zijn opdracht opgemaakte taxatierapport.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het taxatierapport naar de gemeente is verzonden en dat er gelet op de bezwaarstukken ook geen aanleiding was om deze te verwachten. De gemachtigde stelt vergeefs dat zijn kantoor met de gemeente een werkafspraak heeft dat alle correspondentie per (gewone) post verloopt, waardoor sprake zou zijn van bewijsnood. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Editie: 19 maart

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen