Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat een projectadministratie weliswaar vormvrij is, maar dat de administratie van X niet voldoet aan de administratietoets. Uit de projectadministratie zijn de relevante gegevens namelijk niet eenvoudig af te leiden.

Aan X is een S&O-verklaring afgegeven voor het toepassen van afdrachtvermindering voor 1.500 uren S&O-uren. X geeft aan dat zij deze toegekende S&O-uren heeft gerealiseerd. Naar aanleiding van een onderzoek corrigeert de minister van Economische Zaken en Klimaat de S&O-verklaring en stelt daarbij het aantal S&O-uren op nul. Volgens de minister voldoet de projectadministratie niet aan de verplichting dat de aard, de inhoud en de voortgang van het verrichte S&O-werk daaruit op eenvoudige en duidelijke wijze kan worden afgeleid. Op het bezwaar van X verstrekt de minister een aanvullende S&O-verklaring voor 80 uren en legt een boete op van € 800. Rechtbank Rotterdam oordeelt dat het aantal S&O-uren op goede gronden is vastgesteld op 80 uren, dat X niet aan haar administratieverplichting heeft voldaan en dat de opgelegde boete niet onredelijk is. X gaat in hoger beroep.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat een projectadministratie weliswaar vormvrij is, maar dat de administratie van X niet voldoet aan de administratietoets. De projectadministratie van X is namelijk niet zodanig ingericht dat daaruit op een eenvoudige en duidelijke wijze de aard, de inhoud en de voortgang van het S&O-werk dat X heeft verricht is af te leiden. De ter zitting door X gegeven presentatie en de in hoger beroep overgelegde aangepaste urenadministratie zijn daarvoor onvoldoende. De presentatie betreft namelijk hoofdzakelijk een verwijzing naar stukken die al zijn beoordeeld en maakt nog steeds de gang van zaken omtrent het verrichte S&O-werk niet duidelijk. Dit geldt ook voor de aangepaste urenadministratie. Ook acht het hof de boete passend en geboden. Het gelijk is aan de minister.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 24

Instantie: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 27 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

182

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen