De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024 vastgesteld.

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2024 17,90%. Het premiepercentage nabestaandenverzekering is vastgesteld op 0,10%. Het maximum premieloon voor een loontijdvak van een jaar wordt € 71.628.

Ook zijn de Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds, premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid, premiepercentages Arbeidsongeschiktheidsfonds en de opslag tot dekking kinderopvangtoeslag voor het jaar 2024 vastgesteld. De minimumloonsomgrens Whk sector Grootwinkelbedrijf wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 aangepast.

Wetsartikelen:

Wet financiering sociale verzekeringen 11

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

809

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen