Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport’ (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen) op Prinsjesdag 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

Doel van het wetsvoorstel is om het verlenen van mogelijke onrechtmatige staatssteun aan aanbieders van landgebonden sportweddenschappen te voorkomen. De Europese Commissie is namelijk van oordeel dat met de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand (KOA) sprake is van onverenigbare staatssteun voor aanbieders van landgebonden sportweddenschappen omdat deze voor de kansspelbelasting niet belastingplichtig zijn en aanbieders van sportweddenschappen op afstand wel. In het voorstel wordt het volgende geregeld:

  • een fiscaal gelijke behandeling van de aanbieders van op afstand aangeboden kansspelen en van landgebonden (sport)weddenschappen. Hiertoe wordt voor de laatstgenoemde categorie de aanbieder belastingplichtig gemaakt over het brutospelresultaat (BSR). Nu is dit nog de speler, met een vrijstelling voor prijzen die niet hoger zijn dan € 449;
  • promotionele kansspelen worden niet als kansspelen op afstand aangemerkt maar blijven landgebonden kansspelen. Bij dit soort kansspelen is er sprake van een negatief BSR omdat er geen inzetten mogen worden gevraagd aan de deelnemers. Om KSB te kunnen blijven heffen bij promotionele kansspelen is een uitzondering op de definitie van een kansspel op afstand voor promotionele kansspelen noodzakelijk.

Voor aanbieders van landgebonden bingo hebben de maatregelen uit het onderhavige wetsvoorstel geen gevolgen omdat deze aanbieders van bingo – zoals inmiddels is gebleken uit jurisprudentie van de Hoge Raad - al belastingplichtig zijn over het brutospelresultaat. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat kansspelen in besloten kring niet onder de kansspelbelasting vallen. Een voorbeeld is de voetbalpoule of bingo in de familie- of vriendenkring alsmede bingomiddagen georganiseerd door verpleeghuizen en dergelijke.

Alle voorgestelde wijzigingen in de kansspelbelasting zullen in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, volgens de huidige planning een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet KOA. Omdat als datum inwerkingtreding is beoogd 1 juli 2020 wordt uitgegaan van 1 januari 2021.

Wetsvoorstel

Nader rapport

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Kansspelbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 september

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen