De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een Woo-verzoek meer dan 1500 memo’s, mededelingen, presentaties en standpunten gepubliceerd van een aantal kennis- en coördinatiegroepen. De documenten stammen uit de periode na 1 januari 2015.

De kennisgroepstandpunten die al openbaar zijn via de speciale site van de Belastingdienst, zijn niet bij de inventaris betrokken. Documenten van de volgende kennis- en coördinatiegroepen zijn bekend gemaakt:

 • Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering;
 • Coördinatiegroep Verrekenprijzen;
 • Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting;
 • Kennisgroep internationaal belastingrecht – vennootschapsbelasting;
 • Kennisgroep resultaat overige werkzaamheden;
 • Kennisgroep winstbepaling;
 • Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek;
 • Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen;
 • Kennisgroep deelnemingsvrijstelling;
 • Kennisgroep fiscale eenheid en reorganisatiefaciliteiten;
 • Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst;
 • Kennisgroep aanmerkelijk belang;
 • Kennisgroep bijzondere winstbepalingen VPB;
 • Kennisgroep internationaal belastingrecht niet-winst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting, Fiscaal ondernemingsrecht, Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Internationaal belastingrecht, Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

426

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen