Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Jaarrapportage Belastingdienst 2022 verstrekt aan de Tweede Kamer. Als bijlage bij de jaarrapportage is onder andere ook een rapport verstrekt met inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven naar aanleiding van de motie Idsinga (V-N 2022/17.12).

In de Jaarrapportage Belastingdienst 2022 staat dat de Belastingdienst een recordbedrag van € 307 miljard aan rijksbelastingen en premies heeft geïnd. De Belastingdienst heeft ondanks onvoorziene omstandigheden, zoals de hersteloperatie box 3, de geplande activiteiten uit het jaarplan 2022 grotendeels uitgevoerd.

In het rapport over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven (n.a.v. de motie Idsinga, V-N 2022/17.12) wordt beschreven hoeveel boekenonderzoeken zijn uitgevoerd per doelgroep, hoeveel het correctieresultaat bedroeg en hoeveel uren zijn besteed. De doelgroepen bestaan uit het midden- en kleinbedrijf, grote organisaties en buitenlandse bedrijven die in Nederland belastingplichtig zijn. Zo bedroeg het correctieresultaat van de 8098 boekenonderzoeken in het MKB € 519.572.264.

Ten aanzien van de fraudebestrijdingsinitiatieven wordt opgesomd welke initiatieven er zijn, zoals verhuld vermogen, aanpak risicovolle netwerken en onverklaarbare uitgaven, en zijn acht recente praktijkvoorbeelden opgenomen. Ook wordt het correctieresultaat per initiatief genoemd, de ingezette uren, het aantal opgelegde vergrijpboetes en het aantal ingeleverde processen-verbaal bij het OM.

Met ingang van 2023 ontvangt de Kamer één jaarrapportage en wordt zij twee keer per jaar, voorafgaand aan het commissiedebat Belastingdienst, geïnformeerd met een stand-van-zakenbrief.

Op TaxLive staan drie deelberichten over de jaarrapportage en de bijlagen:

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Editie: 26 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

  473
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen