De rapporten van de onderzoeken naar de overige CAF-gerelateerde zaken door de Auditdienst Rijk (ADR) en de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen worden in februari verwacht. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer in een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot een aantal moties en toezeggingen.

In het overzicht wordt de stand van zaken gegeven aangaande de moties Omtzigt inzake het instellen van onafhankelijke raadspersonen, inzake de praktische rechtsbescherming en inzake het feitenrelaas met betrekking tot de gang van zaken omtrent de CAF en CAF-gerelateerde zaken. Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven aangaande de motie Omtzigt/ Lodders over het aanpassen van de klokkenluidersregeling en de toezegging om te onderzoeken wat de opvolging is geweest van de signalen die aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn afgegeven.

Ten aanzien van de motie Omtzigt inzake het feitenrelaas is de vraag aan de ADR gesteld om een tijdlijn te maken waardoor de vraag wordt beantwoord wanneer de ambtelijke en politieke top afwist van het onrechtmatig handelen en de gevolgen hiervan voor toeslaggerechtigden. Na publicatie van het rapport van de ADR kan dit feitenrelaas inzake de gang van zaken omtrent CAF-gerelateerde zaken worden gegeven.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 28 januari

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  287
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen