Opening van een formele onderzoeksprocedure betekent volgens staatssecretaris Snel van Financiën niet dat vaststaat dat sprake is van staatssteun.

Opening van een formele onderzoeksprocedure betekent dat de Europese Commissie twijfels heeft over sommige aspecten van een ruling. Nader onderzoek moet plaatsvinden om definitief te kunnen beoordelen of daadwerkelijk sprake is van staatssteun. Nederland zal meewerken aan het onderzoek van de Europese Commissie. De Europese Commissie streeft ernaar binnen 18 maanden na de inleiding van de procedure een definitief besluit vast te stellen.

De staatssecretaris gaat in verband met de geheimhoudingsplicht niet inhoudelijk in op de rulings met NIKE European Operations Netherlands BV (NEON) en Converse Netherlands BV (CN BV).

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 januari

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  439
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen