De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek om na te gaan of de fiscale rulings die Nederland aan Nike heeft verleend de onderneming een oneerlijk voordeel hebben bezorgd ten opzichte van haar concurrenten. Dit zou in strijd zijn met de Europese staatssteunregels.

Het formele onderzoek van de Commissie heeft betrekking op de Nederlandse fiscale behandeling van twee in Nederland gevestigde ondernemingen van de Nike-groep, te weten Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV. De twee ondernemingen verkregen licenties van twee andere Nederlandse entiteiten binnen de Nike-groep. Deze entiteiten zijn voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant.

Nederland heeft vijf fiscale rulings afgegeven, waarvan er twee nog steeds geldig zijn. In deze rulings is een methode overeengekomen om de royalty te kunnen berekenen die Nike European Operations Netherlands en Converse Netherlands moeten betalen voor het gebruik van het intellectuele eigendom.

Door de rulings worden Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV in Nederland alleen belast over een beperkte operationele marge op basis van de verkoop. De Commissie is bezorgd dat de op basis van de rulings berekende royaltybetalingen mogelijk niet overeenstemmen met de economische realiteit.

De Commissie onderzoekt of de aftrekbare royalty betalingen, waarvan de hoogte op basis van de rulings wordt berekend, niet hebben geleid tot een te hoge verlaging van de Nederlandse belastinggrondslag van de ondernemingen sinds 2006. Mogelijk heeft Nederland de Nike-groep onrechtmatige staatssteun verleend.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 11 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  451
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen