Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv zakelijke leningen ter hoogte van € 145.391 kan afwaarderen ten laste van de winst. Dit betreft een bedrag van € 30.400, dat al in de tussenuitspraak als aftrekbaar is aangemerkt, en € 114.991 conform het door X bv verstrekte overzicht.

In de loop der jaren verstrekt X bv leningen aan haar aandeelhouders. Vanwege vermoedelijke oninbaarheid waardeert zij de vorderingen ultimo 2015 volledig af en brengt de afwaarderingen ten laste van haar resultaat. Naar aanleiding van de verstrekte informatie over de leningen concludeert de inspecteur dat sprake is van onzakelijke leningen en dat afwaardering ten laste van het resultaat niet mogelijk is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in een tussenuitspraak van 1 september 2023, BRE 22/2550, V-N Vandaag 2023/2863, dat enkele leningen zakelijk zijn. Voor een aantal leningen van een meer substantiële omvang geldt dat de inspecteur wel aannemelijk maakt dat ze op het moment van verstrekken onzakelijk zijn. Omdat de rechtbank het verloop van de leningen niet volledig kan volgen, wordt het onderzoek heropend.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv zakelijke leningen ter hoogte van € 145.391 kan afwaarderen ten laste van de winst. Dit betreft een bedrag van € 30.400, dat al in de tussenuitspraak als aftrekbaar is aangemerkt, en € 114.991 conform het door X bv verstrekte overzicht. De inspecteur heeft hier niets tegenin gebracht. De rechtbank stelt het verlies vervolgens vast op € 480.400.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 26 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1544

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen