Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Malta met de vaststelling van het hogere MRB-tarief voor uit andere lidstaten geïmporteerde auto’s in strijd met het EU-recht handelt. De geïmporteerde auto’s worden namelijk zwaarder belast dan soortgelijke nationale tweedehands voertuigen.

Op Malta geldt per 1 januari 2009 een hoger MRB-tarief voor motorvoertuigen die vóór 1 januari 2009 in andere lidstaten zijn geregistreerd en na die datum naar Malta zijn overgebracht dan voor op Malta geregistreerde soortgelijke motorvoertuigen van vóór die datum. De Europese Commissie start een precontentieuze procedure tegen Malta omdat Malta niet de krachtens art. 110 VWEU op haar rustende verplichtingen is nagekomen.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Malta met de vaststelling van het hogere MRB-tarief voor uit andere lidstaten geïmporteerde auto’s in strijd met het EU-recht handelt. Het Hof van Justitie EU wijst er hierbij op dat op de geïmporteerde auto’s zwaarder worden belast dan soortgelijke nationale tweedehands voertuigen. Hierdoor wordt de verkoop van nationale tweedehands voertuigen begunstigd en de invoer van soortgelijke tweedehands voertuigen ontmoedigd. Het argument van Malta dat met het nieuwe stelsel wordt beoogd om het milieu te beschermen, wordt verworpen. Malta toont namelijk niet aan hoe het instellen van een hogere MRB op ingevoerde tweedehands voertuigen geschikt zou zijn om die doelstelling te verwezenlijken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 26 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

89

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen