De Afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelt ambtshalve dat TCA cv misbruik maakt van de Wob, zodat geen recht bestaat op vergoeding van immateriële schade wegens het overschrijding van de redelijke termijn.

Truck Care Amsterdam (TCA) cv krijgt in 2015 een verkeersboete. Het CJIB ontdekt later een fout in de programmatuur van de RDW. In 2016 wordt de boete daarom ingetrokken. In 2018 verzoekt TCA cv met een beroep op de Wob alsnog om openbaarmaking van de onderliggende documenten. De RDW stuurt het verzoek door naar het CJIB, die de informatie openbaar maakt. Volgens Rechtbank Amsterdam is dat besluit rechtmatig. TCA cv gaat in hoger beroep.

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelt ambtshalve dat TCA cv misbruik maakt van de Wob. In het kader van een tegen de boete ingestelde procedure kan namelijk informatie over de boete worden verkregen en daarvoor is geen afzonderlijk Wob-verzoek nodig. Het handelen van TCA cv is gericht op geld verdienen aan deze en andere procedures, zonder dat het haar te doen is om de inhoud van de besluitvorming. Het hoger beroep is niet ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:18

Burgerlijk Wetboek Boek 3 13

Wet openbaarheid van bestuur 3

Instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

255

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen