De Hoge Raad oordeelt dat met de vermelding van de betekeningskosten in het exploot van bekendmaking van een dwangbevel die kosten rechtsgeldig in rekening zijn gebracht. De verplichting om die kosten op het dwangbevel te vermelden, is alleen bedoeld om de ontvanger een executoriale titel ter zake van die kosten te verschaffen.

X handelt via een vof in sloopgoud. Het goud wordt verkocht aan een Belgische afnemer of omgesmolten tot baren die naar Dubai gaan. Na een boekenonderzoek volgt een IB-navordering van in totaal € 1.772.758. De aanslagen zijn wegens gegronde vrees voor verduistering direct en geheel invorderbaar. In geschil zijn de betekeningskosten van de dwangbevelen van € 12.197. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden zijn de kosten rechtsgeldig in rekening gebracht, ondanks dat ze niet zijn vermeld op de dwangbevelen maar in het exploot. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat met de vermelding van de betekeningskosten in het exploot van bekendmaking van een dwangbevel die kosten rechtsgeldig in rekening zijn gebracht. Daartegen kan (administratief) beroep bij de ontvanger worden ingesteld. De verplichting om die kosten op het dwangbevel te vermelden, is alleen bedoeld om de ontvanger een executoriale titel ter zake van die kosten te verschaffen. Bij gebreke daarvan zal de ontvanger de (dwang)invordering van de betekeningskosten dus separaat ter hand moeten nemen. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:123

Algemene wet bestuursrecht 4:122

Invorderingswet 1990 15

Invorderingswet 1990 12

Invorderingswet 1990 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Instantie: Hoge Raad

Editie: 8 november

40

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen