Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat sprake is van op verzoek verleend uitstel. Hij stemt daarom in met de navorderingsaanslag IB 2012 en accordeert de herziening van de verliesverrekening in 2009.

Belanghebbende (X) verzoekt om uitstel voor het doen van zijn IB 2012-aangifte. Hij krijgt 13 maanden becon-uitstel. X dient de aangifte, waarin een box 1-verlies is verwerkt, ook pas gedurende de uitsteltermijn in. Het verlies wordt verrekend met de aanslag IB 2009. Uit een boekenonderzoek in 2018 blijkt dat er geen sprake is van een verlies in 2012. De (impliciete) verliesherzieningsbeschikking (navorderingsaanslag IB 2012) is gedateerd: 15 december 2018, en leidt tot een navordering van het met IB 2009 verrekende verlies.

Hof Arnhem-Leeuwarden is het met Rechtbank Gelderland eens dat sprake is van op verzoek verleend uitstel, ondanks wellicht wat onduidelijkheid over het/de daarop vermelde becon-nummer(s), en dat de verliesherzieningsbeschikking daarmee tijdig is opgelegd. En nu navordering als gevolg van het verleende uitstel over 2012 mogelijk was, is ook de navordering van de onjuiste verliesverrekening met IB 2009 mogelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 8 november

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen