Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met de derde nota van wijziging wordt een aantal omissies hersteld. De in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) is per abuis niet van toepassing verklaard op kindercentra en gastouderbureaus. Dit wordt nu hersteld. Hiermee blijft de behandeling van de gegevensverstrekking door kinderopvangorganisaties gelijk aan de huidige behandeling. Er is geen sprake van nieuw beleid. Met de nota van wijziging is tevens een redactionele verbetering aangebracht.

Daarnaast is voor de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 een redactionele wijziging aangebracht. Er wordt duidelijker vastgelegd dat er een nieuw art. 16a wordt ingevoegd in de Wet BPM 1992.

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119aa

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2021

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 8 november

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen