De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht niet alleen een schadevergoeding aan X bv heeft toegekend voor de maand juli 2008, maar ook voor de daarop volgende tijdvakken. Het hof mocht er vanuit gaan dat X bv ook in die periode een aan de wetswijziging toe te schrijven verlies zal leiden.

X bv exploiteert speelautomaten en verhandelt disco- en geluidsinstallaties. Tot en met 30 juni 2008 wordt de omzet van de speelautomaten in de btw-heffing betrokken. Vanaf 1 juli 2008 is de bruto opbrengst belast met 29% kansspelbelasting (KSB). X bv voldoet over de maand juli 2008 op aangifte € 72.723 aan KSB. Zij maakt hier bezwaar tegen. In geschil is of sprake is van een individuele en buitensporige last. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat het geval. Het hof stelt vervolgens, schattenderwijs, de compensatie waar X bv recht op heeft, vast op € 1.364.740. De staatssecretaris gaat in cassatie. De staatssecretaris merkt daarbij op dat de procedure de maand juli 2008 betreft en dat dan alleen maar voor die maand een schadevergoeding kan worden toegekend.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht niet alleen een schadevergoeding aan X bv heeft toegekend voor de maand juli 2008, maar ook voor de daarop volgende tijdvakken. Het hof mocht er vanuit gaan dat X bv ook in die periode een aan de wetswijziging toe te schrijven verlies zal lijden. Ook voor die periode staat dan vast dat sprake is van een individuele en buitensporige last. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet op de kansspelbelasting 3

Wet op de kansspelbelasting 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Kansspelbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 8 november

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen