Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in de nota naar aanleiding van het verslag geantwoord op vragen uit de Eerste Kamer over de verlenging van de fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis. Hij antwoordt onder meer dat is gekozen voor verlaging van de belasting- en invorderingsrente in verschillende tijdvakken, zodat belastingplichtigen optimaal kunnen profiteren van de renteverlagingen.

Als er één invoeringsdatum was gehanteerd voor alle renteverlagingen, had aangesloten moeten worden bij 1 juli 2020. Dit was het eerste moment waarop de belastingrenteverlaging voor de inkomstenbelasting uitvoeringstechnisch kon worden gerealiseerd. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat veel belastingplichtigen pas vanaf 1 juli 2020 hadden kunnen profiteren van de verschillende renteverlagingen. Om dit te voorkomen is gekozen voor verschillende tijdvakken, zodat belastingplichtigen optimaal kunnen profiteren van de renteverlagingen.

Er zijn verschillende momenten waarop de renteverlaging ingaan. De invorderingsrente is per 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%. De belastingrente is voor alle belastingmiddelen verlaagd per 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting, waarvoor de verlaging ingaat per 1 juli 2020.

In haar brief van 20 mei 2020 heeft de regering aangekondigd dat de verlaging van de belastingrente en de in rekening te brengen invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober 2020 (V-N 2020/25.3). Lees ook het Dossier Coronavirus over dit onderwerp.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 9 juni

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Corona

Focus: Focus

  592
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen